top of page

Market Research Group

Public·9 members
Anthony Nguyen
Anthony Nguyen

Bu Kend Bele DeyildiAncaq ən qədim insan müasir insandan fərqli olaraq: xeyli qabağa əyilməklə iki pəncə üzərində yeriyirdi, danışa bilmir, qırıq-qırıq səslər çıxarırdı. Alət hazırlamaq, oddan istifadə, sonralar nitqin yaranması insanları heyvanlar aləmindən ayıran əsas amillər oldu. Ən qədim insanlar şüurlu surətdə deyil, təbiət qarşısında aciz qalmamaq və heyvanlardan qorunmaq üçün kiçik qruplarda birləşirdilər. Bu dəstələrin tərkibi sabit deyildi, tez-tez dəyişirdi. Belə kiçik insan kollektivi ibtidai insan sürüsü (ulu icma) adlanırdi. "Bacarıqlı insanlar" iti daş ucluqları ağaç dəstəyə bərkidərək nizə düzəldirdilər, ovladıqları heyvanların sümüklərini parçalayır, alınan itiuclu qəlpələrdən iynə, biz hazırlayırdılar, sümük və buynuzdan balıq ovu üçün qarpunlar düzəldirdilər.
Bu Kend Bele DeyildiRehmetlik nenem dolu, yumru çox şirin ağbirçek idi. Rayonda bütün qonşular ona hörmet edir, onu çox isteyirdi. Müdrük qadın idi. Ondan öyüd-nesihet alanlar da çox idi. Bir suyu rehmetlik Nesibe Zeynalovaya benzeyirdi. Hemişe asta yeriyirdi, lenger vururdu. Balaca vaxtı ona qoşulub bazara gederdik. Pensiyasını da hemişe men alırdım, hörmetimi de ayrıca ederdi. Sonra da gönderirdi, yağ, pesok filan almağa. Bir defe nenem Bakıya qonaq gelib. Tesadüfen şeherde olanda Heyder Eliyevin çıxışına rast gelir. Nenem ilk defe imiş bele izdiham arasına düşürmüş. Yaşlı, gövdeli qadın ola, yorğun halda izdihama gelib düşe. Deyir, uzaqdan gördüm ki, Heyder Eliyev çıxış edir. İstedim biraz qabağa gedim, onu görüm, qefil izdihamda basa-basa yaranıb, hamı bir-birini iteleyib. Nenem de müvazinetini saxlaya bilmeyib. Yazıq arvad nece yuxılıbsa deyir, damino daşları kimi izdihamın yarısı, düz Heyder Eliyevin yanına kimi aşıb. Bunu gelib danışanda o qeder gülmüşdük ki. Allah neneme rehmet elesin, ele darıxıram arada onun üçün. Çox şirin arvad idi .


Bele bir melumat oxudum ki, millet vekili Qüdret Hesenqıliyev teklif edib ki, Aztv ve İTV leğv edilsin, xaricle elaqeli kanallar açılsın, ingilis dilinde melumatlar dünyaya çatdırılsın ve s. Tanınmış televiziyaçı, tele-jurnalist Qulu Meherremli de onu destekleyib, deyir, razıyam, ya da onun terkibinde açılsın, xaricden mütexessisler devet edilsin ve s ve ilaxır. Sözün düzü Qulu müellimin intellektine ve savadına hörmetim var, amma Qulu müellime erz edin ki, zaten televiziya adamları gücle başını saxlayır, az maaşa qane olur, bezen aylarla maaş almır, ne qeder televiziya kadrlarımız, mütexessislerimiz televiziyadan kenarda qalıb, evde işsiz oturublar. Axı siz bunları çox gözel bilirsiniz? Qüdret bey millet vekilidir, televiziya sistemine yad sahede çalışır, o, bele teklif ede biler, amma siz bu mövzuda ona mence destek vermemelisiniz.


Kralın ilk olaraq aqrar sahəyə önəm verməsi təsadüfi deyildi. Çünki, Nepal geri qalmış aqrar ölkə idi. Burada feodal münasibətləri hakim forma olaraq qalırdı. Kənd təsərrüfatında məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi çox aşağı idi. Əhalinin 84%-i aqrar sahədə çalışırdı və ölkədə əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri olan düyü, qarğıdalı, buğda, darı, şəkər qamışı, kartof, paxlalı bitkilər və cut istehsalı ilə məşğul olurdular.


Nepalın ərazisinin çox böyük hissəsi dağlardan ibarət olması nəticəsində əkin üçün yararlı torpaqlar kifayət qədər deyildir. Keçirilən islahat da o məqsəd daşıyırdı ki, mövcud yararlı torpaqlardan daha səmərəli istifadə edilsin və bununla da istehsalın səviyyəsi yüksəlsin. Dövlət icarədar kəndlilərə tam təminatlı istehsalçılar statusu vermişdi. Onların ehtiyac duyduğu maliyyə və texniki köməklər dövlət tərəfindən ödənilirdi. İqtisadiyyatın sənaye bölməsi də çox zəif idi və əsasən yüngül və ərzaq məhsulları istehsal edən kiçik müəssisələrdən ibarət idi. Dövlət bu sahəyə də diqqət verməyə başladı. Ölkənin ənənəvi kənd təsərrüfatı məhsullarıın ilkin və təkrar emalı ilə bağlı olan bəzi müəssisələr inşa edildi. Şəkər zavodu, tütün fabrikası, kənd təsərrüfatı alət və avadanlıqları istehsal edən zavod bu qəbildən idi.


Əgər əvvəllər pənçəyat sisteminin tətbiqi vasitəsilə cəmiyyətə belə bir ideya təlqin ol-unurdu ki, Qərbin demokratiyası Nepal üçün yararsızdır və uyğun deyildir, əsrlər boyu yerli ənənələr zəmində formalaşmış milli təsisatlar daha yaxşı və daha faydalıdır, indi isə pənçəyat sisteminin kifayət qədər səmərəli olmadığı dilə gətirilirdi. Həyata keçirilən tədbirlərin çox da uğurlu olmaması, hakimiyyətin avtoritar xarakteri və məzmunu siyasi opponentlər tərəfindən tənqidə məruz qalır və bu hal get-gedə artırdı. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page